Metsatulu maksusoodustus. Metsaühistu

Uudis, mida olen kaua oodanud

Kunagi 2000ndate keskel käisin Lätis tegemas lugu sealsest metsandusest. Kuigi eestlased vaatavad pahatihti lätlastele ülalt alla, ajavad lätlased teatud asju omamoodi ning mis seal salata, üsna nutikalt.

Muuhulgas kirjutasin ühest metsaomanikust, kes arendas oma 600 hektari suuruses metsas püsimetsandust, tuues sellega leiva lauale nii endale kui ka pakkudes tööd kõikidele külasse jäänud meestele. Taluniku masinapark koosnes vaid päevinäinud MTS-82 ja metsatehnikast, kuid sellest piisas, et edukalt majandanda ja pidevalt uuesi kinnistuid juurde osta.

Samuti kirjutasin toona, kuidas Läti valitsus otsustas muuta erametsaomanike metsast saadava tulu tulumaksuvabaks. Põhjus oli ülimalt lihtne.

Sarnaselt Eestile oli ka Lätis maapiirkondades toona rasked ajad, tööd polnud ja valitsus lootis, et metsast saadav sissetulek aitab metsad tagasi saanud inimestel maal paremini ellu jääda.

Teine põhjus oli pragmaatilisem. Lätlased lõid kokku, kui palju teoreetiliselt laekuks erametsaomanikelt tulumaksu ja leidsid, et nende tulude tagaajamine on riigile kallim saadavast tulust. Mis seal salata, olin lätlaste peale siiralt kade.

Metsaomanike maksusoodustus nüüd ka Eestis

Läks mingi 15 aastat ja Riigikogu võttiski lõpuks ka meil vastu metsaomanike poolt kauaoodatud seadusemuudatuse – FIEst metsaomanike ja füüsilisest isikust metsaomanike maksuvabastus on nüüdsest 5000 eurot aastas.

Kokkuvõtvalt toon ära seadusemuudatuse põhipunktid:

• FIEst metsaomanike maksuvabastuse summa tõuseb 5000 euroni aastas, lisaks talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulule võib maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura hüvitise.

• Seni vaid FIEdele kehtinud tulumaksuvabastus laieneb ka füüsilisest isikust metsaomanikele. See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Minu meelest on väga oluline punkt, et maksuvabastus laieneb nüüd ka kasvava metsa raieõiguse müügile. Miks nii? Teadupärast kehtib praegu omandireformi käigus tagastatud maa müügi korral metsaomanikele maksuvabastus, kuid samal maal metsa majandades teenitud tulult peab tulumaksu maksma.

See seadis metsaomanikud aga paraku üsna ebaõiglase valiku ette, sest kui oli soov müüa oma metsa, siis müüdi esivanemate metsmaa ainuüksi sellepärast, et raieõiguse pealt oleks tulnud tasuda tulumaks.

Suurte tehingute puhul on see aga juba üsna määrav argument. Aga nagu ma kunagi kirjutasin – maad saab müüa ainult üks kord ja tegemist on pöördumatu sammuga.

Seega on mul seadusemuudatuse üle topelt heameel. Esiteks jääb mulle, kui väikemetsaomanikule, raha rohkem tasku ja teiseks aitab see ehk kuidagi takistada Eesti metsamaade libisemist suurfirmade kätte.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.