RMK metsamehed on kindlad – kuusikuid on veel vara maha kanda!

Kuna mul seisab ees kunagises kuusikus metsauuendus, siis olen rääkinud mitme metsamehega, küsides neilt, mida nad soovitavad istuda istutada. Vastus on olnud üsna ühene – kuna ürask on muutunud üsna suureks nuhtluseks, siis kuuske istutada ei soovitata. Seetõttu olin ka mina seda meelt, et rajan kasenoorendiku. Kuid hiljutine kohtumine RMK metsakasvatajatega muutis mu meelt.

RMK metsakasvatajatel on ambitsioonikas plaan, kuidas kasvatada kuusikuid nii, et meie tuleviku kuusikud oleksid vastupidavad, elujõulised ja tagaksid suurima juurdekasvu. Nimelt püstitasid nad hüpoteesi, et saamaks kvaliteetset kuusepuitu, tuleb küpsusdiaameetrer kuuskedel saavutada enne küpsusvanust. Siit tulenes ka teine hüpotees, et saamaks hakkama ühe harvendusraiega, on põhiline koht, mida kuusikute kasvatamises muuta, hoopis valgustusraiejärgne puude arv.

Kuusikute kasvatamise uus käekiri

90-ndate alguses istutati Eestis tavapäraselt 3300 kuuske hektarile, kuid ajapikku hakkas istutusnorm vähenema, jäädes 2000 – 2500 piirimaile. Kuid praeguste teadmiste juures võiks pärast viimast jääda 1200 kuuske, mis tähendab, et harvendusraie hetkel on puud elujõulised, elusvõrad sobiliku pikkusega ja juured tugevamad.

Sellises kuusikus teostab RMK ühe harvendusraie, mis tähendab seda, et ühtepidi muutub metsade majandamine odavamaks ja samas teavad metsakasvatajad, et kuusikute puhul kehtib reegel, et mida vähem seda torgid, seda parem on. Varem tehti kuusikutes kaks või koguni kolm harvendusraiet, kuid iga taoline raie oli kuusikule paras väljakutse, sest tööde käigus vigastatakse allesjäänud puid, metsamasinad tallavad juuri, kus võis levima hakata juurepess. Ühe harvendusraiega piirdumine tähendab seda, et üks stressiallikas on kuusikul vähem. Sellisel moel majandades saadakse 50 aastaga elujõuline kuusik, kuna küpsusdiameeter saavutatakse nii senisest kiiremini.

Segapuistud on tulevik

Teine võimalus kuusikute kasvatamisel on segapuistude rajamine ja täna on ligi 70% RMK kuusenoorendikest peale viimast valgustusraiet segapuistud, kus kaaspuuliikide osakaal on enam kui 10%.
RMK metsakasvatajad on seda meelt, et üraskikahjustuste tõttu kuuse istutamata jätmine ja väitmine, et kuusikutel pole perspektiivi, on vale. Vähe sellest, kuusikute uuel moel kasvatamine tagab ka selle, et kvaliteetse puidu ei saa enam kätte mitte sajandiga vaid juba 40-50 aastaga.

Pikemalt loe aga juba Metsamehe ajakirjast

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.